DZIEŃ 1
Zbiórka o godzinie 6:00*, pakowanie bagaży, zajmowanie miejsc według listy wyczytywanej przez organizatora (decyduje kolejność wpłat). Uczestnik ma prawo wyboru miejsca z całej przestrzeni autokaru. Pierwszy rząd foteli pozostaje do dyspozycji organizatora. Przejazd do Pragi. Zakwaterowanie w ***hotelu i nocleg. Prosimy zaopatrzyć się w suchy prowiant na pierwszy dzień pobytu.
 
MIEJSCE ZBIÓRKI:
DZIEŃ 2
Śniadanie, zwiedzanie praskiej starówki z lokalnym przewodnikiem. Czas wolny na fakultatywny obiad. Powrót do hotelu na nocleg. 
 
DZIEŃ 3
Śniadanie. Kontynuacja zwiedzania z lokalnym przewodnikiem. Msza Święta w Sanktuarium Dzieciątka Jezus, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czas wolny na fakultatywny obiad. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie. Pakowanie bagaży. Przejazd do Polski. Powrót do Gdańska w godzinach wieczornych. Msza Święta w trasie lub w Gdańsku, na zakońćzenie pielgrzymki.
 
KOSZT:  
---zł
 
ŚWIADCZENIA:
CENA NIE ZAWIERA:
CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?
Biuro zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 
Uwaga: Informacja ubezpieczyciela PZU S.A. dla Uczestników:
Zgodnie z paragrafem PZU 31.1.3. Regulaminu ubezpieczeń "Wojażer", z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są koszty leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o działaniu przeciw narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku opisanej sytuacji z odpowiedzialności wobec Uczestnika wyłączony jest także organizator.