Naprawdę niezwykła atrakcja - rejs statkiem... po trawie! Trasa rejsu przebiega przez fragment Kanału Elbląskiego, gdzie znajduje się system 5 pochylni. W czasie naszej wycieczki przepłyniemy przez dwie z nich i z powrotem. Pochylnie uważane są za jedno z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych, pozwalającym statkom na przemieszczanie się pomiędzy obszarami, które dzieli znaczna różnica wysokości - na odcinku, który łączą pochylnie różnica poziomów wynosi 100m, czyli tyle, ile wysokości ma wieża Katedry w Elblągu!

 
PROGRAM:
08:30. Wyjazd z Gdańska
11:00. Rejs statkiem po trawie (ok. 2-2,5godziny). Rejs ubogaca ciekawe opowiadanie kapitana statku. Jednostka jest zadaszona w czasie deszczu, a odsłonięta gdy świeci słońce. W czasie rejsu statek pokonuje 2 pochylnie w jedną i 2 pochylnie w drugą stronę.
14:30. Przejazd do Elbląga. Wizyta w Katedrze św. Mikołaja oraz czas wolny na Starym Mieście. Powrót do Gdańska w godzinach późno-popołudniowych.
18:00. Powrót do Gdańska, na miejsce zbiórki.

MIEJSCE ZBIÓRKI:
KOSZT:  
100zł
 
ŚWIADCZENIA:
Program przedstawiony powyżej jest programem ramowym.
Może nieznacznie różnić się od docelowego, z przyczyn niezależnych od organizatora.