WITRAŻE W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA APOSTOŁA, W MEDJUGORJE

Nawiedzając kościół Św. Jakuba Apostoła, warto podnieść oczy w górę ku witrażom, by przyjrzeć się im starannie. Patrząc od drzwi frontowych w kierunku ołtarza, w czternaście okien z prawej strony, zobaczymy sceny z życia Maryi oparte na Ewangelii. Z kolei w oknach po lewej stronie, rolę Maryi w kościele z uwzględnieniem Objawień w Medjugorje. Rozważając tajemnice różańca świętego mamy wyobrażenie życia Matki Bożej, tak więc odczytanie scen z tych witraży nie powinno przysporzyć nam trudności, jednak witraże z lewej strony wymagają ogólnej prezentacji.
 
Założenie artystyczne jest przemyślane i prowadzi pielgrzyma poprzez życie Matki Jezusa w Jej matczyną szkołę miłości i Orędzia. W pierwszym witrażu otwarta księga i łany zboża to wyraźne matczyne zaproszenie do czytania żywego Słowa Bożego, które jest naszym pokarmem i odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. W drugim witrażu dostrzegamy różaniec, do którego codziennego odmawiania zachęca nas Maryja, a który jest potężną bronią w walce przeciw szatanowi. W kolejnym widnieje napis „mir”; Matka Boża przychodzi do nas jako Królowa Pokoju i prosi nas o modlitwę w Jej intencjach i w intencjach pokoju w naszych sercach.
 
Kolejne witraże ilustrują scenę modlącej się rodziny zgromadzonej wokół stołu; Maryja wyróżnia życie rodzinne i mówi w Orędziach „nie bójcie się mieć dzieci, zawierzcie je Mojemu Niepokalanemu Sercu”. Dalej oglądamy witraż z szóstką widzących: Ivanką, Mariją, Mirjaną, Vicką, Ivanem i Jakovem; postać kapłana, w następnym witrażu, odpuszczającego w imię Jezusa Chrystusa nasze grzechy, to prośba Maryi o comiesięczną spowiedź. Dalsze witraże przedstawiają Jezusa Eucharystycznego i kielich na ołtarzu oraz motyw nawiązujący do przyjmowania Ciała Chrystusa w Komunii Świętej, poprzez nasz świadomy udział w Mszy świętej, najmilszej Bogu i Maryi modlitwie.
 
Prezentacja witraży:
  • Pierwszych czternaście witraży, umieszczonych w oknach z prawej strony (od drzwi frontowych) - ze scenami ewangelicznymi z życia Maryi.
  • Kolejnych czternaście witraży, umieszczonych w oknach z lewej strony (od drzwi frontowych) - ze scenami Maryi w kościele z uwzględnieniem wydarzeń w Medjugorje.